APBD Kampung

APBDes 2020 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1.640.503.047,00 | Rp. 1.785.711.775,00
BELANJA
Rp. 1.475.003.688,00 | Rp. 1.987.018.193,00
PEMBIAYAAN
Rp. 201.306.418,00 | Rp. 201.306.418,00

APBDes 2020 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 609.902.800,00 | Rp. 756.975.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp. 1.004.922.881,00 | Rp. 1.004.922.881,00
Bunga Bank
Rp. 2.726.554,00 | Rp. 1.140.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 22.673.894,00 | Rp. 22.673.894,00

APBDes 2020 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 535.416.188,00 | Rp. 824.298.083,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 651.996.500,00 | Rp. 810.787.110,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0,00 | Rp. 56.987.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 283.341.000,00 | Rp. 286.330.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 4.250.000,00 | Rp. 8.616.000,00